Players:
Bo Adam
Anthony Hendrix
Joey Ruigrok van der Werven
Martijn Schenkelaars
Mats Verbraak
Patrick van den Berkmortel
Pepijn Obels