50th International Handball Tournament – ESZV Oktopus

 

NEDERLANDS

Vorig jaar, het 49ste handbal toernooi was zeer geslaagd, en dit jaar zal het 50ste Internationale Oktopus Handbaltoernooi goud worden! Dit lustrum willen wij graag met jullie vieren in het wereldbekende, bourgondische zuid-oost Nederland. Ook dit jaar wordt het weer een fantastisch toernooi en hebben we niets liever dan dat jij erbij bent! De inschrijvingen zijn geopend en zorg dat je op tijd bent want de vroegboekkorting is tot 1 April. Vol=Vol!

In de jungle van afgelopen jaar is er een schatkist gestolen genaamd het lustrum van het handbaltoernooi. Met gouden bekers, muntstukken en sieraden willen we dit graag met jou vieren. Dus wees stoutmoedig en neem al het goud mee wat grootmoeder verborgen heeft. En samen maken we er een goud spektakel van. Dus…..

Be Bold, Be Gold

Programma

Het programma is vergelijkbaar met voorgaande jaren maar dit jaar wel extra speciaal. Als je vaker bent geweest weet je wat te wachten staat, of toch niet?!

Vrijdag 15 mei : aankomst teams en vertrek naar de kroegentocht in het, place to be, stadscentrum van Eindhoven (Stratumseind).

Zaterdag 16 mei : aankomst teams, (kater)ontbijt, wedstrijden, lunch, wedstrijden, avondeten en het geweldige toernooifeest!

Zondag 17 mei : (kater)ontbijt, wedstrijden, lunch, wedstrijden, finales en prijsuitreiking.

Overnachten is mogelijk op zowel vrijdag- en zaterdagnacht op onze prachtige camping (op de campus, naast de sporthal).  Er is een mogelijkheid om in de zaal te slapen maar door ruimte gebrek adviseren wij om te slapen op onze schitterende camping.

Beachhandbal Toernooi

Strand en zonneschijn is wat we allemaal graag zien en daarom hebben wij ook dit jaar weer een Beachhandbal toernooi! Vorig jaar is dit goed bevallen dus blijven we ook dit jaar weer doorgaan met het Beach-vrienden-toernooi! Oftewel, iedereen van her en der is welkom om mee te doen aan deze fantastische sport! Hiermee proberen we de sfeer rond het beachtoernooi lekker relaxed te maken en het te zien als de hotspot voor sport en plezier!

Wil je zaal en beach doen? 

Geen probleem! Wij vinden het juist leuk als je zo veel mogelijk mee wilt pakken. Let alleen wel op dat je genoeg mankracht hebt om een hele dag te handballen!

Kosten

En wat mag al dat moois kosten? 

Voor slechts € 32,50- mag jij meegenieten met dit historische evenement! Hierbij zit inbegrepen:

  • Maaltijden
  • Kroegentocht*
  • Overnachting
  • Entree toernooi feest

Het Beachtoernooi is al beschikbaar voor € 27,50- ! 

Zaal én Beach doen? Je betaald alleen voor zaal, slechts € 32,50-  
Geef bij opmerkingen van de zaal-teams aan hoeveel beach-teams je zou willen aanmelden.

Je betaalt dus alleen voor je eigen natjes en droogjes.

En om het nog mooier te maken introduceren wij ook dit jaar de vroegboekkorting. Schrijf je in voor 1 april en bespaar € 5,- p.p! 

*mocht je minderjarige in het team zitten geef dit gelieve aan.

Inschrijven

Je wilt niet de laatste van de roedel zijn en die mooie vroegboekkorting mislopen! En zoals altijd is het ook dit jaar VOL = VOL!

Hier de linkjes voor de inschrijvingen:

Heren Dames Beach

 

Schrijf je snel in, want vol = vol!!

Voor vragen mag je ons altijd mailen op: Oktopustoernooi@outlook.com.

Vroegboekkorting eindigt op 1 april.

Inschrijvingen sluiten op 1 mei.

Wil je niks missen van alle informatie en mededelingen houd onze facebookpagina en website in de gaten! Met dit jaar als toevoeging onze Instagram!!

 

 

ENGLISH

Last year, the 49th handball tournament was cool, but the best thing is the 50th Oktopus International Handball Tournament is bound to become an even bigger succes!! We would like to celebrate this anniversary with you in the world-famous, south-east Netherlands. This year it will again be a fantastic tournament and we would love you to join us! The registrations are opened, make sure you are on time because the early booking discount is until 1 April. And; You snooze, you lose. 

In the jungle of last year, a treasure chest was stolen called the lustrum of the handball tournament. With golden cups, coins and jewelry we would like to celebrate this with you. So be bold and take and take all of your grandma’s gold. Together, we’ll turn it into a gold spectacle. So…..

Be Bold, Be Gold

Program

The program is very similar to previous years but this year, it will be extra special. If you have been our tournament before, you know what to expect. (or do you?)

Friday, May 15: arrival of teams and departure for the pub crawl in the place to be city center of Eindhoven (Stratumseind).

Saturday, May 16: arrival teams, (hangover) breakfast, competitions, lunch, competitions, dinner and the fantastic tournament party!

Sunday 17 May: (hangover) breakfast, competitions, lunch, competitions, finals and award ceremony.

You can spend the night on both Friday and Saturday nights at our beautiful campsite (on the campus, next to the sports hall). There is a possibility to sleep in the hall, but due to a lack of space we advise you to sleep on our beautiful campsite.

Beach handball tournament

Beach and sunshine is what we all love to see and that is why we have a Beach Handball tournament again this year! Last year was a succes, so we will continue this year with the Beach Friends tournament! In other words, everyone is welcome to participate in this fantastic sport! With this we try to make the atmosphere around the tournament nice and relaxed and to see it as the hotspot for sports and fun!

Do you want to do hall and beach?

No problem! On the contrary, we’d love it if you want to join everything. Just make sure you have enough manpower to play handball all day long!

Cost

And what does all that beauty cost?

For only € 32.50 you can enjoy this historic event! This includes:

  • Meals
  • Pub crawl *
  • Overnight
  • Entrance tournament party

The Beachtournament is already available for € 27.50! 

Want to do both Hall & Beach? You only need to pay the hall costs, so: € 32.5. 
Write in the comments of hall-teams if and/or how many beach-teams you want to subscribe.

Conclusively, you’ll only need to pay for your own drinks and snacks.

To make matters even better, we are also introducing the early booking discount this year.
Register before the first of April and save € 5 per person!

* if there is a under aged person on the team, please indicate this.

Subscription

The subscriptions are open so nothing can stop you (if you’re on time). You don’t want to be the last in the pack and miss out on that great early bird discount! And as always, it is “FULL = FULL”, “You snooze, you lose” this year!

Here are the links for the subscriptions:

Gents Ladies Beach

 

Register quickly because full = full !!

For questions you can always email us at: Oktopustoernooi@outlook.com.

Early booking discount ends on the 1st of April.

Registrations close on the 1st of May.

 

Follow our our facebook page and the website to not miss a thing. Additionally, This year we also have an instagram account

 

 

Golden greetings,
Toeco 2020